Ordförande

Sekreterare

Kassör
Mail:Patrik Johnsson

Vice ordförande
Mail:Krister Ström

Materialförvaltare
Mail:Stefan Linde`n

Ungdomsrep
Mail:Isac Mörstrand

Styrelsen  Västerås Bågskytteklubb