Medlemskap för Västerås Bågskytteklubb 2024
Avgifter:


Junior
400 kr

Senior
800 kr
Senior blir man det året man fyller 21 år
Familj
1000 kr

Passiv
200 kr

Nyckeldeponi
200 kr

Licensavgifter 2024
Krävs för deltagande i tävlingar
Senior A-licens
310 kr

Junior B-licens
210 kr

C-licens
Ingen kostnad

Ladda gärna ner dessa dokument och ta med till klubben vid betalning.
För nya medlemmar att fylla i

Klubbens postgiro:
34 46 15 - 0